Pluimvee

Nature's Own Fly Control

Vliegenoverlast komt veel voor op pluimveebedrijven. Hoge bezettingsdichtheid en dichte woonvertrekken leiden tot een continue ophoping van afval en dat is precies wat vliegen nodig hebben om te broeden.


Gevolgen

Een vliegenplaag kan ernstige gevolgen hebben voor een groot aantal factoren binnen zowel vleeskuiken- als leghennenbedrijven. Ten eerste veroorzaken vliegen stress bij pluimvee, wat het welzijn van de dieren kan beïnvloeden, wat kan leiden tot een afname van de kwaliteit en kwantiteit van eieren die in leghennenbedrijven worden geproduceerd en tot een afname van de groeisnelheid op vleeskuikenlocaties. Vliegen zijn vectoren van verschillende pathogenen die kunnen leiden tot dure veterinaire behandelingen of de noodzaak om vee te ruimen. Bovendien kan het voor medewerkers een uiterst onaangename omgeving zijn om in te werken.


BESTICO'S Geïntegreerde vliegenbestrijdings-systeem

De sleutel tot succesvolle vliegenbestrijding is een preventieve aanpak bij de bron. Ons geïntegreerde vliegenbestrijdingssysteem is een unieke aanpak. We zetten verschillende soorten nuttige insecten en vliegenvallen in om elke levensfase van de vlieg aan te pakken.

Biomite (roofmijten tegen vliegeneieren)

Roofmijten die vliegeneitjes en jongste larven aanpakken.


Biofly (roofvliegen tegen vliegenlarven)

Larven van de roofvlieg pakken de larven van ongewenste vliegen aan in mestputten.


Biopar/Biowasp (sluipwespen tegen vliegenpoppen)

Sluipwespen parasiteren vliegenpoppen in (pot)stallen met stro, vlas en mesthopen.


Appibuster (vliegenval)

Een innovatieve vliegenval om volwassen vliegen weg te vangen rondom het terrein. In combinatie met Appibuster lokmiddel is het uiterst effectief voor het vangen van grote hoeveelheden volwassen vliegen.


Neem contact op

Een succesvolle aanpak van biologische vliegenbestrijding is gebaseerd op strategisch geplande uitzettingen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.