Melkvee

Nature's Own Fly Control

Melkveebedrijven zijn een ideale broedplaats voor hinderlijke vliegen; de overvloed aan vochtige en eiwitrijke mest biedt de ideale omstandigheden voor vliegenpopulaties om zich in razendsnel tempo te ontwikkelen.


Gereduceerde melkproductie gerelateerd aan stalvliegen

(Stomoxys calcitrans)

Halverwege de twintigste eeuw ontdekten onderzoekers dat een koe met ongeveer 20 vliegen op de poten gecorreleerd is met een daling van 15% in melkgift

(Bruce and Decker, 1958).

Bovendien kan een vliegenplaag indirect een negatieve economische impact hebben op het bedrijf door de enorme hoeveelheid stress voor koeien en de bijdrage aan de verspreiding van zomermastitis.

Veehouderijen variëren sterk, met een aantal verschillende productiesystemen die worden gebruikt. Of u uw kudde nu houdt op diepe strobedden, ligboxen met zand- en schrapersysteem of op roostervloeren.


BESTICO'S Geïntegreerde vliegenbestrijdings-systeem

De sleutel tot succesvolle vliegenbestrijding is een preventieve aanpak bij de bron. Ons geïntegreerde vliegenbestrijdingssysteem is een unieke aanpak. We zetten verschillende soorten nuttige insecten en vliegenvallen in om elke levensfase van de vlieg aan te pakken.

Biomite (roofmijten tegen vliegeneieren)

Roofmijten die vliegeneitjes en jongste larven aanpakken.


Biofly (roofvliegen tegen vliegenlarven)

Larven van de roofvlieg pakken de larven van ongewenste vliegen aan in mestputten.


Biopar/Biowasp(sluipwespen tegen vliegenpoppen)

Sluipwespen parasiteren vliegenpoppen in (pot)stallen met stro, vlas en mesthopen.


Appibuster(vliegenval)

Een innovatieve vliegenval om volwassen vliegen weg te vangen rondom het erf. In combinatie met Appibuster lokmiddel is het uiterst effectief voor het vangen van grote hoeveelheden volwassen vliegen.


Neem contact op

Een succesvolle aanpak van biologische vliegenbestrijding is gebaseerd op strategisch geplande uitzettingen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.